Friday, 15 February 2013

3 2 1


Izgubljena navika razgovaranja
Sa svesnošću.

Skraćena niže
Od distiha.

Kao

U polukoraku.

Naslućena.
Izgubljenost.


Zadat i prazan.
Sneg.


No comments:

Post a Comment