Thursday, 30 April 2015

TANJIRMajka nije dovoljno napustila vez pupčane vrpce

kada me je bila iznela u grad. Smradovi su već bili zauzeli
sve pozicije jezika Iako sam urlao kao pička. Otac je navio
neki usrani lokalni klub i poverovao Da mu kurac donosi
novac i slavlje u domu. Majke. Su sve uzdahom pogledale

Smrdelo na placentu i krv.

Glodari su se bili već razmileli pred nedostakom istine,
Kad su me nedokazano prineli pred istovarenost izgovora.
Jedan je kopljem zagrizao dublje od trenutnosti, a vrpca je pukla
pred zvukom šamara. Zatim, bilo je nikoga u obliku vapaja da bude
prisutan, A glad (ni)je prestajala.

Ljubav, krvava i smradna, uporno, jela je sopstvena govna.


No comments:

Post a Comment