Thursday, 22 September 2016

PRITISAKKada sam jednostavnan, to se ptici čini kompleksno.
Tada se udvostručim jer mi se slošilo.

Da zamahnem rukama i sve vidim dvostruklo,
Kao rekom ruku razmaknuta nemogućnost

Između reči halapljivo gladan sam svih vas.
A telesno je i tesno. I samo je to.


No comments:

Post a Comment